Archiwum | O nas |
Rekolekcje dla artystów
VERA ICON Wspólnota Twórców Chrześcijańskich zaprasza na wakacyjne rekolekcje dla twórców i organizatorów kultury „Amen. O budowaniu na skale”
Rekolekcje poprowadzi o. Tomasz Biłka OP wraz z zaproszonymi gośćmi.
Leśna Podlaska, Sanktuarium Matki Bożej... »
Nowy numer

Ks. Ireneusz Skubiś

Pomnik, który żyje

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od lat buduje żywy pomnik Ojca Świętego bł. Jana Pawła II – przez system stypendialny pomaga zdobyć wykształcenie zdolnej, a ubogiej materialnie młodzieży.

BOŻENA SZTAJNER/NIEDZIELA

Ks. Ireneusz Skubiś
Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Jest to bardzo ważne zwłaszcza dziś, dlatego dobrze, że we właściwym czasie pomyślano o takim dziele. W każdej swojej pielgrzymce na Jasną Górę podopieczni Fundacji i jej opiekunowie dziękują za to Panu Bogu. W tym ważnym przedsięwzięciu chodzi o Kościół żywy, o jego nadzieję.

Zdolni i biedni

Cieszy, że został dostrzeżony problem ludzi młodych, którzy mieszkają w małych miejscowościach, miasteczkach i wsiach, którzy są biedni, ale jednocześnie mają ogromny potencjał – są zdolni. Bieda nie może ograniczać możliwości rozwojowych człowieka. Trzeba zrobić wszystko, by stworzyć takim młodym możliwości do nauki. Cieszy także, iż inicjatywa Fundacji znajduje coraz większe zrozumienie w społeczeństwie i że z każdym rokiem stypendiami zostaje objętych coraz więcej uczniów polskich diecezji.

Każdy może pomóc

Skąd się biorą środki na ten cel? Przede wszystkim z 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ale to także darowizny od osób indywidualnych czy organizacji oraz zbiórki społeczne prowadzone w Dniu Papieskim oraz w różnych, sprzyjających temu okolicznościach. Należy tu zauważyć fakt, iż uczeń, który otrzymuje stypendium Fundacji, jest przez nią prowadzony przez wszystkie lata szkolne: w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej – aż do ukończenia studiów. Musi jednak w tym czasie spełnić określone warunki: średnia nauki w gimnazjum – 4,8, w szkołach ponadgimnazjalnych – 4,5, studenci – 4,0, pochodzenie z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, odpowiednie dochody na członka rodziny. Każdy z podopiecznych Fundacji ma swoje kontro bankowe, na które wpływają pieniądze, i jeżeli wykazuje się swoją pracą, to otrzymuje fundusze do końca swojej nauki.

Więcej niż dobroczynność

Praca Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to działania wykraczające poza zwykłą dobroczynność, która może być np. jednorazowa i przekazywana dla pewnej grupy osób, niemających ze sobą wiele wspólnego. Przykładowo, jakaś firma funduje w jednym roku np. 100 stypendiów, ale już w drugim nie stać jej na to i przekazuje pieniądze tylko dla 50 osób, które są anonimowe i nie mają ze sobą kontaktu. W programie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest prowadzenie ucznia przez okres jego nauki, zapewnienie mu pomocy finansowej przez wiele lat. Ponadto stypendyści spotykają się ze sobą, mają stałą formację duchową i zapewniony rozwój kulturalny – np. są zapraszani do różnych miast, które poznają od strony ich historii i sztuki, gościli już w Łodzi, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, na Podhalu, w aglomeracji Śląska. Przede wszystkim zaś w dziękczynnej modlitwie przyjeżdżają na Jasną Górę.
Stypendyści Fundacji DNT to wielka nadzieja dla Polski. To także piękny, żywy pomnik Jana Pawła II, rozsławiający imię Chrystusa i Jego Kościoła.

Napisz komentarz

Pola z * muszą być wypełnione. Email pozostanie ukryty

Chcę otrzymać mailem nowe komentarze do tego artykułu

Najnowsze komentarze

Najnowsze komentarze

DialogSercaMiłości:
Lenistwo i zaniedbanie to nasze ciągłe problemy, wraz z nadmiernym interesowaniem się wiadomościami ze świata, a szczególnie sensacjami. Nie zaniedbujmy naszych bliskich i otaczającej - bezpośrednio -rzeczywistości. Dbajmy o swoją pracę, powierzone zadania, ludzi, którą mamy wykonywać najlepiej, a nie interesujmy się pracą innych.

Sposób na czyściec
[Z s. Marie-Blandine Direz rozmawia Joanna Szubstarska]

Patronat

Nasze serwisy