Archiwum | O nas |
Droga przed ołtarz
Katechezy przedmałżeńskie, kilka wizyt w poradni rodzinnej... Po co te formalności? Czy nie można po prostu wziąć ślub, nie martwiąc się o te wszystkie spotkania, dokumenty i zaświadczenia? »
Nowy numer

Beata Włoga

Wyzwala – od czego?

MAGDALENA NIEBUDEK

Krucjata Wyzwolenia Człowieka powstała z inspiracji wezwaniem bł. Jana Pawła II, aby przeciwstawiać się „wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa”. Inicjatorem idei był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie.
Jeśli uznamy, że krucjata przyjmowana jest dojrzale, świadomie i dobrowolnie, daje możliwość wyzwolenia się od presji środowiska, łatwiej powiedzieć – nie, nie piję. Wyzwala od opinii innych – osoba staje się w ten sposób wolna psychicznie, wolna od bezmyślności, od przymusu picia alkoholu, chroni się przed zależnością od alkoholu.
W Krucjacie chodzi o to, aby być wolnym i prowadzić innych do wolności rozumianej jako wolność osoby. Członkowie Krucjaty czynią to nie tylko przez post, jakim jest w tym przypadku dobrowolna rezygnacja z wszelkich napojów alkoholowych z miłości do ludzi uzależnionych, włączają w to także modlitwę, ponieważ to Bóg jedynie może nas autentycznie wyzwolić, oraz jałmużnę, która jest obdarowywaniem innych tym, czego najbardziej potrzebują (nadziei, troski, czasu). Wszak w życiu chodzi ostatecznie o odkrycie ludzkiej i chrześcijańskiej godności i życie według Bożego planu.
Są dwa rodzaje przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: kandydat – deklaruje przynależność do KWC na okres jednego roku, oraz członek – deklaruje przynależność stałą, na czas szczególnego zagrożenia (to bywa czasem błędnie określane jako przynależność na całe życie lub na czas istnienia Krucjaty).
Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Krucjaty, zwróć się do oazy, która działa najbliżej miejsca twojego zamieszkania, może w twojej parafii. Dobrowolne zobowiązanie modlitwy i całkowitej abstynencji deklarowane jest na piśmie i składane bądź wysyłane do tzw. Stanic Krucjaty, istniejących w diecezjach i parafiach. Stanica nr 1 znajduje się w Krościenku nad Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie. Deklaracje stałych członków wpisywane są do Ksiąg Czynów Wyzwolenia.
Ważne – zgodnie z tym, czego uczy Kościół, całkowita abstynencja nie jest etycznie lepsza od umiarkowanego spożywania alkoholu. Krucjata kieruje się motywami nadprzyrodzonymi i społecznymi. Jest aktem ekspiacji, wynagradzania za grzechy pijaństwa oraz uznaje dobrowolną abstynencję za skuteczny środek w walce z alkoholizmem.

Napisz komentarz

Pola z * muszą być wypełnione. Email pozostanie ukryty

Chcę otrzymać mailem nowe komentarze do tego artykułu

Najnowsze komentarze

Najnowsze komentarze

Klaudia:
Dziękuję bracie Łukaszu! Drzwi do mojego serca są jeszcze zamknięte, ale dzięki twoim słowom zerwałam zamki i z dnia na dzień coraz mniej boję się być sobą.

Obudź się! Możesz więcej!
[Z o. Łukaszem Buksą OFM rozmawia Agnieszka Konik-Korn]

Patronat

Nasze serwisy