Archiwum | O nas |
Moc modlitwy
Pracowałam jako nauczycielka, mój mąż u kogoś w prywatnej firmie. Zawsze marzyłam o tym, byśmy mogli pracować jak święci Zelia i Ludwik Martin – rodzice św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Ona była koronczarką i produkowała słynne na całą Francję koronki z Alençon. On był... »
Nowy numer

Ks. Ireneusz Skubiś

Odnaleźć prawdę

Niedziela Środków Społecznego Przekazu przypada w tym roku na 15 września. Dziś szczególnie uzmysławiamy sobie, że media mogą służyć dziełu ewangelizacji i powinny wspomagać duszpasterzy w przekazywaniu nauki Kościoła współczesnemu człowiekowi.

BOŻENA SZTAJNER/NIEDZIELA

Ks. Ireneusz Skubiś
Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Niedziela Środków Społecznego Przekazu przypada w tym roku na 15 września. Dziś szczególnie uzmysławiamy sobie, że media mogą służyć dziełu ewangelizacji i powinny wspomagać duszpasterzy w przekazywaniu nauki Kościoła współczesnemu człowiekowi. Do mediów katolickich należą: katolicka prasa, radio, telewizja oraz Internet, który coraz częściej i chętniej staje się narzędziem w służbie ewangelizacji.

Współczesny człowiek żyje w jakimś dziwnym przyspieszeniu, do tego przyczyniają się również media, które oddziaływają na miliony ludzi i tu stawiam pytanie: czy oddziaływają pozytywnie, z korzyścią dla człowieka? Obserwując społeczeństwo, łatwo zauważyć, że współczesny człowiek jest pod ogromnym wpływem tego, co usłyszy i obejrzy w telewizji, co wyczyta w gazecie lub na portalu, tego, czego wysłucha w radiu. Zatem media mają ogromny wpływ na budowanie świadomości ludzi. Większość wpływowych mediów znajduje się w rękach dość dalekich od opcji chrześcijańskiej, katolickiej, należy do ludzi nastawionych ateistycznie, bezbożnie.

Na szczęście nie brakuje mediów katolickich, to tu, Młody Czytelniku, znajdziesz prawdę, bo my także pragniemy uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, a przede wszystkim duszpasterskim. Nie chciejmy być oszukiwani, nie ulegajmy ułudom, które płyną z niektórych programów. Bądźmy uważni na to, co przekazują świeckie media, nie bądźmy bezkrytycznymi odbiorcami. Żyjmy w prawdzie, słuchajmy prawdy i dążmy według Ewangelii do tego, co słuszne, dobre i co służy każdemu człowiekowi. Młodzi nasi Przyjaciele, nie odwracajcie się od prawdy, nie unikajcie prasy katolickiej i twórzcie z nami prawdziwą „Niedzielę Młodych”.

Jako młodzi jesteście zobowiązani do pracy na rzecz budowania Królestwa Bożego, kształtowania sumień i charakterów. Kto w tym uczestniczy, jest solidarny w budowaniu Królestwa Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie muszą pamiętać o poleceniu Jezusa: „Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28, 19). Dotyczy to apostołów, kapłanów, diakonów, ale także wszystkich ochrzczonych, bo jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii. Zatem zapraszam Was na wspólną drogę kroczenia ku Bogu, niech jednym z drogowskazów na tej drodze będzie nasze - Wasze pismo „Niedziela Młodych”.

Napisz komentarz

Pola z * muszą być wypełnione. Email pozostanie ukryty

Chcę otrzymać mailem nowe komentarze do tego artykułu

Najnowsze komentarze

Najnowsze komentarze

DialogSercaMiłości:
Lenistwo i zaniedbanie to nasze ciągłe problemy, wraz z nadmiernym interesowaniem się wiadomościami ze świata, a szczególnie sensacjami. Nie zaniedbujmy naszych bliskich i otaczającej - bezpośrednio -rzeczywistości. Dbajmy o swoją pracę, powierzone zadania, ludzi, którą mamy wykonywać najlepiej, a nie interesujmy się pracą innych.

Sposób na czyściec
[Z s. Marie-Blandine Direz rozmawia Joanna Szubstarska]

Patronat

Nasze serwisy