Oprac. Karolina Mysłek

Dzień szósty (27 lipca 2013)

Drodzy Młodzi, obyście mogli nauczyć się modlić każdego dnia: jest to sposób poznania Jezusa i zaproszenia Go do swego życia – to zadanie, jakie przed młodzieżą ŚDM postawił papież Franciszek w kolejnym swoim wpisie na Twitterze.

flickr.com/ZenitPro

Msza z biskupami

W katedrze św. Sebastiana papież z biskupami, którzy przybyli towarzysząc młodzieży na jej Światowy Dzień, sprawował Mszę św. Zachęcił ich, aby nie kierowali się jedynie skutecznością i pragmatyzmem. W Eucharystii wzięli udział również kapłani, zakonnicy, zakonnice i klerycy którzy przyjechali do Rio de Janeiro z całego świata.

Papież powiedział (pełny tekst homilii):
„Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]” (J 15, 4). A my dobrze wiemy, co to oznacza: kontemplować Go, adorować i przyjąć Go, zwłaszcza poprzez naszą wierność życiu modlitwy, w naszym codziennym spotkaniu z Nim, obecnym w Eucharystii i w osobach najbardziej potrzebujących. „Trwanie” z Chrystusem nie jest izolowaniem się, ale trwaniem, aby wyjść na spotkanie z innymi.

Pomagajmy młodym ludziom w odkrywaniu męstwa i radości wiary, radości z tego, że Bóg kocha każdego z nich, że dał swego Syna Jezusa dla naszego zbawienia. Wychowujmy ich do misji, do wychodzenia, do wyruszania w drogę. Tak Jezus postępował ze swoimi uczniami: nie trzymał ich przy sobie, jak kwoka pisklęta, ale ich posyłał! Nie możemy pozostawać zamknięci w parafii, w naszych wspólnotach, kiedy tak wiele osób czeka na Ewangelię! Nie wystarczy po prostu otwarcie drzwi, aby przyjąć, ale trzeba wyjść przez te drzwi, aby szukać i spotykać! Z odwagą myślmy o duszpasterstwie, poczynając od peryferii, poczynając od tych, którzy są najdalej, od tych, którzy zwykle nie przychodzą do parafii. Także oni są zaproszeni do stołu Pańskiego.
Powołani, by krzewić kulturę spotkania. Niestety, w wielu środowiskach rozpowszechniła się kultura wykluczania, „kultura odrzucania”. Nie ma miejsca ani dla starca, ani dla niechcianego dziecka. Nie ma czasu, aby zatrzymać się z ubogim na skraju drogi. Czasami wydaje się, że dla niektórych relacje międzyludzkie są regulowane przez dwa nowoczesne „dogmaty”: skuteczność i pragmatyzm. Drodzy biskupi, kapłani, zakonnicy, a także wy, klerycy, przygotowujący się do posługi, miejcie odwagę iść pod prąd. Nie wyrzekajmy się tego Bożego daru: jedynej rodziny Jego dzieci. Spotkanie i otwarcie na wszystkich, solidarność i braterstwo to elementy, które czynią naszą cywilizację prawdziwie ludzką.

Papież na Twitterze

Biskupi są Pasterzami Ludu Bożego. Idźmy za nimi z zaufaniem i odwagą.

Pióropusz dla Papieża

Kolejne spotkanie pełne entuzjazmu. Do Teatru Miejskiego Rio de Janeiro przybyło 2 tys. przedstawicieli świata polityki, kultury i przedsiębiorczości Brazylii. Ojciec Święty zaapelował do nich o docenienie oryginalnej tradycji kulturowej swego narodu, kształtowanie relacji społecznych w oparciu o zasadę solidarności oraz rozwijanie dialogu. Z Papieżem spotkało się 20 wybranych osób, m.in. brazylijscy Indianie, jeden z nich założył Ojcu Świętemu pióropusz swego szczepu.

Papież powiedział (pełny tekst przemówienia):
Przyszłość wymaga od nas humanistycznej wizji gospodarki oraz takiej polityki, w której coraz pełniej i lepiej realizowałoby się uczestnictwo ludzi, unikającej elitaryzmów i eliminującej ubóstwo. Niech nikt nie będzie pozbawiony tego, co konieczne, i niech każdemu będzie zapewniona godność, braterstwo i solidarność – tą drogą trzeba iść.

Dialog między pokoleniami, dialog z ludem, umiejętność dawania i przyjmowania, pozostając otwartym na prawdę. Dany kraj się rozwija, kiedy jego różne bogactwa kulturowe podejmują konstruktywny dialog: kultura ludowa, kultura uniwersytecka, młodzieżowa, artystyczna i technologiczna, kultura gospodarcza i rodzinna oraz kultura mediów. Nie można sobie wyobrazić przyszłości społeczeństwa bez wielkiego wkładu sił moralnych w demokrację, tak aby nigdy nie była ona zamknięta w czystej logice reprezentowania tych, którzy mają ustalone interesy. Fundamentalne znaczenie ma wkład wielkich tradycji religijnych, które odgrywają owocną rolę zaczynu w życiu społecznym i ożywiają demokracje.

Spotkanie z biskupami Brazylii

Ojciec Święty spotkał się z nimi na posiłku w Domu Jana Pawła II w pobliżu Kurii Arcybiskupiej w Rio de Janeiro

Papież powiedział (pełny tekst przemówienia):
Bóg chce się schronić w najcieplejszej części nas samych: w sercu. Ponadto Bóg wyzwala ciepło, którego potrzebujemy, ale najpierw przychodzi pod postacią człowieka, który żebrze.

Drodzy bracia, rezultat pracy duszpasterskiej nie opiera się na bogactwie zasobów, ale na kreatywności miłości. Z pewnością potrzebna jest wytrwałość, trud, praca, planowanie, organizowanie, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, że siła Kościoła nie tkwi w nim samym, ale kryje się w głębokich wodach Boga, w których jest on powołany do zarzucenia sieci. Inną lekcją, którą Kościół musi zawsze pamiętać, jest to, że nie może oddalać się od prostoty, inaczej zapomina on języka Tajemnicy i nie tylko pozostaje poza zasięgiem Tajemnicy, ale nie potrafi nawet dotrzeć do tych, którzy od Kościoła żądają tego, czego nie mogą dać sami sobie, to znaczy samego Boga. Czasami tracimy tych, którzy nas nie rozumieją, bo zapomnieliśmy o prostocie, czerpiąc z zewnątrz również pewną racjonalność obcą naszym ludziom. Bez języka prostoty, Kościół pozbawia się warunków, które umożliwiają „łowienie” Boga w głębokich wodach Jego tajemnicy.

Dziś potrzebny jest Kościół, który byłby w stanie towarzyszyć, wyjść poza zwyczajne słuchanie; Kościół, który towarzyszy przebywanej drodze, pielgrzymując z ludźmi; Kościół zdolny do rozszyfrowania motywów zawartych w ucieczce tak wielu braci i sióstr z Jerozolimy; Kościół, zdający sobie sprawę, że motywy z powodu których są ludzie, którzy się oddalają, zawierają już same w sobie także i motywy możliwego powrotu, ale trzeba umieć całość odważnie odczytać. Chciałbym, abyśmy wszyscy postawili dziś sobie pytanie: czy jesteśmy jeszcze Kościołem potrafiącym rozgrzewać serce? Kościołem potrafiącym przyprowadzić do Jerozolimy? Towarzyszyć w drodze powrotnej do domu? W Jerozolimie są nasze źródła: Pismo Święte, katecheza, sakramenty, wspólnota, przyjaźń z Panem, Maryją i Apostołami ... Czy jesteśmy nadal w stanie przedstawiać te źródła tak aby rozbudzić zachwyt z powodu ich piękna?

...ważne jest krzewienie i troska o wykwalifikowaną formację, która tworzyłaby osoby zdolne, by zejść w nocy, nie dając się ogarnąć ciemnościami i zagubieniem; wysłuchać iluzji tak wielu ludzi, nie dając się uwieść; zaakceptować rozczarowania, bez rozpaczy i popadania w gorycz; dotknąć dezintegracji innych, nie pozwalając na rozproszenie i rozkład swej własnej tożsamości.

Papież na Twitterze

Drodzy Młodzi, obyście mogli nauczyć się modlić każdego dnia: jest to sposób poznania Jezusa i zaproszenia Go do swego życia.

Wieczorne czuwanie

To już prawie koniec 28. ŚDM. Na wieczorne nabożeństwo na Copacabanę przybyło 3 mln osób. Papież na trasie przejazdu był witany z prawdziwie gorącym entuzjazmem. Wielokrotnie zatrzymywał papamobile, żeby ucałować podawane mu małe dzieci albo czekających w tłumie ludzi niepełnosprawnych. Jak wszyscy powtarzają, to nie on czeka, aż przyjdą do niego, ale sam wychodzi do innych. Ludzie dosłownie zasypywali samochód podarunkami – od koszulek po flagi państw czy listy. Jeden z komentatorów stwierdził, że Franciszkowe papamobile to największy sklep z dewocjonaliami i pamiątkami w Rio.
Na czuwanie złożyły się scenki symbolizujące wznoszenie kościoła, a budowa przeplatana była świadectwami młodych ludzi. Gdy na budowanym kościele umieszczono krzyż, głos zabrał papież Franciszek. Nawiązał do znanej sceny z życia św. Franciszka z Asyżu, gdy usłyszał głos Jezusa „idź i odbuduj mój dom”. Podkreślił że chodziło w tym wypadku nie tyle o dom materialny, ile o oddanie się na służbę Kościoła, aby coraz bardziej odzwierciedlało się w nim oblicze Chrystusa. „Także dzisiaj Pan nadal potrzebuje was młodych dla swego Kościoła. Także dzisiaj wzywa każdego z was, by pójść za Nim w Jego Kościele i być misjonarzami” – stwierdził Ojciec Święty. W czasie homilii Franciszek kilkakrotnie dialogował z młodzieżą, prosząc o powtarzanie słów, które sam wypowiedział lub zadając zebranym pytanie. Po jej zakończeniu młodzi ludzie entuzjastycznie pozdrawiali papieża, wymachując flagami swoich krajów i krzycząc: To jest młodzież papieża! Po tej części czuwania, nastąpiła część modlitewna – adoracja Najświętszego Sakramentu, który ustawiono na ołtarzu w monstrancji przypominającej słońce z promieniami. Początkowo towarzyszyła jej pieśń o charakterze medytacyjnym, po czym na Copacabanie na kilka minut zapadła przejmująca cisza. Papież siedział ze złożonymi rękami, pogrążony w modlitwie. Wiele osób klęczało, nawet płakało. Następnie młodzi wypowiedzieli swe prośby do Boga w siedmiu językach: po włosku, polsku, hiszpańsku, niemiecku, francusku, portugalsku i angielsku – wezwania były przeplatane kolejnymi chwilami ciszy i pieśniami adoracyjnymi. Czuwanie zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Na podstawie KAI, Radia Watykańskiego

Zobacz także:

Dzień siódmy (28 lipca 2013)

Ostatni dzień ŚDM. Msza św. rozesłania, spotkanie z biskupami i wolontariuszami oraz wzruszające pożegnanie ... »

Dzień piąty (26 lipca 2013)

Sakrament spowiedzi, spotkanie z młodymi więźniami, obiad z przedstawicielami młodych, pamięć o dziadkach i Droga Krzyżowa – to kolejny dzień Papieża na ŚDM. ... »

Napisz komentarz

Pola z * muszą być wypełnione. Email pozostanie ukryty

Chcę otrzymać mailem nowe komentarze do tego artykułu

Najnowsze komentarze

Najnowsze komentarze

kasia:
Fantastyczne są te relacje, dziękujemy wam!

Czego pielgrzymi w Rio potrzebują najbardziej?

Niedziela Młodych

Franciszek na Twitterze

Polecamy

Rio w Polsce

Nasze serwisy