Oprac. Karolina Mysłek

Dzień siódmy (28 lipca 2013)

W 28. ŚDM wzięło udział ok. 3 mln młodych ludzi z 180 krajów świata. Wzięło w nim udział 664 biskupów, w tym 28 kardynałów, 7814 kapłanów i 631 diakonów. ŚDM wspomagało 60 tys. wolontariuszy z całego świata, w tym 165 Polaków. Relacje dawało ok. 6 tys. dziennikarzy i innych pracowników mediów.

flickr.com/ZenitPro

Noc na Copacabanie

Większość uczestników ŚDM noc po czuwaniu z Papieżem spędziła na plaży. Tylko nieliczni mieli niewielkie namioty, większość spała w śpiworach na piasku lub na jezdni. Ci najbardziej wytrwali tańczyli na plaży. Spotkanie zgromadziło ok. 3 mln wiernych.

Papież na Twitterze

Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi „atletami Chrystusa”! Grajcie w Jego drużynie!

Pozwólmy, aby nasze życie utożsamiało się z życiem Jezusa, abyśmy żywili Jego uczucia i mieli Jego myśli

Taniec dla Franciszka

Papież po przybyciu na Copacabanę, by odprawić Mszę św. kończącą ŚDM, został powitany tańcem 3 mln młodych z całego świata. Przygotowali oni bowiem dla papieża flash mob. Pod względem liczby osób, które w nim wzięły udział, był to prawdopodobnie największy zbiorowy taniec w historii. Film z dokładnymi wskazówkami, jak wyglądać ma układ choreograficzny, ukazały się w internecie już kilka miesięcy przed 28. ŚDM. A próba generalna tańca odbyła się w sobotni wieczór , kilka godzin przed modlitewnym czuwaniem. Wtedy w taniec udało się włączyć nawet przebywających w tym czasie na scenie biskupów. Ponad setka hierarchów z całego świata klaskała w rytm muzyki, podskakiwała, machała rękami a nawet robiła obroty.

Msza św. rozesłania

To zwieńczenie 28. ŚDM Rio de Janeiro 2013. W Mszy św. odprawianej pod przewodnictwem papieża Franciszka wzięło udział ponad 3 mln wiernych. Ojciec Święty pokreślił, że Chrystus liczy na młodych, tak jak Kościół i on sam. Wśród wezwań modlitwy wiernych było wezwanie w języku polskim – o owoce kończących się ŚDM.
Na zakończenie, przed omówieniem modlitwy „Anioł Pański” – najważniejszy moment dla Polaków. Papież oficjalnie już potwierdził stolicę kolejnego ŚDM: Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce. Przez matczyne wstawiennictwo Maryi prośmy o światło Ducha Świętego na drogę, która nas poprowadzi ku temu nowemu etapowi radosnego świętowania wiary i miłości Chrystusa. Warto zaznaczyć, że po dniach zimna i deszczu Rio pożegnało młodych pielgrzymów nareszcie słoneczną pogodą. Choć, jak przed kilkoma dniami podkreślał Papież, od wiatru i zimna silniejsza jest wiara młodych, którzy przybyli na ŚDM.

Papież powiedział (pełny tekst homilii):
Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas, ale: „Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody”. Dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli panowania czy władzy, ale z siły miłości, z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę siebie, lecz całego siebie, dał swoje życie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale jak ludzi wolnych, jak przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości.

„Nie lękaj się”. Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów na misję, obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20). Prawda ta dotyczy także nas! Jezus nie zostawia nas samych, nigdy was nie zostawia samych! Zawsze wam towarzyszy.

Drodzy młodzi, gdy wrócicie do swoich domów, nie bójcie się być wielkoduszni dla Chrystusa, dawać świadectwo o Jego Ewangelii. W pierwszym czytaniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza, daje mu siłę, by „wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował i sadził” (por. Jr 1, 10). Tak też jest w waszym przypadku. Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy świat. Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy! Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, niech was zawsze otacza swoją czułą miłością: „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Amen.

Spotkanie z CELAM

Jedno z obszerniejszych przemówień tej pielgrzymki Ojciec Święty wygłosił do członków Komitetu Koordynacyjnego Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zwrócił w nim uwagę na najpoważniejsze wyzwania Kościoła na tym kontynencie, w tym wypełnienie zadania bycia uczniem i misjonarzem. Wskazał kilka pytań, które powinny być okazją do refleksji dla całego tamtejszego Kościoła. Dotyczą one m.in. konieczności, aby praca duchownych była bardziej duszpasterska niż administracyjna, szerszego włączenia w misję Kościoła wiernych świeckich, korzystania z pomocy rad duszpasterskich i ekonomicznych. Podkreślił też potrzebę dostosowania języka przekazu wiary do wymagań współczesnego świata. Ojciec Święty przestrzegł też przed stawianiem przez Kościół siebie w centrum swej misji, podczas gdy w centrum powinno być miejsce dla Chrystusa.

Papież powiedział (pełny tekst przemówienia):
Bycie uczniem i misjonarzem to powołanie: jest wezwaniem i zaproszeniem. Daje się w konkretnym „dziś”, ale w „napięciu”. Nie ma statycznego bycia uczniem i misjonarzem. Uczeń i misjonarz nie może posiadać siebie, jego immanencja jest dążeniem ku transcendencji ucznia i ku transcendencji misji. Nie pozwala na zamknięcie się w odnoszeniu do samego siebie: albo się odnosi do Jezusa Chrystusa lub odnosi się do ludu, któremu należy głosić Słowo Boże. Podmiot, który się przekracza. Podmiot nastawiony na spotkanie: spotkanie z Mistrzem (który namaszcza nas na uczniów) i spotkanie z ludźmi, którzy czekają na przepowiadanie.

Bliskość tworzy komunię i przynależność, umożliwia spotkanie. Bliskość nabiera formy dialogu i tworzy kulturę spotkania. Probierzem bliskości jest zdolność danego duszpasterstwa do spotkania i homilia. Jakie są nasze homilie? Czy nas przybliżają do przykładu naszego Pana, który „mówił jak ten, który ma władzę” czy też są jedynie skoncentrowane na przykazaniach, dalekie, abstrakcyjne?

Biskupi powinni być pasterzami, bliskimi ludziom, ojcami i braćmi, z wielką łagodnością; cierpliwi i miłosierni. Mają być ludźmi miłującymi ubóstwo, zarówno ubóstwo wewnętrzne jako wolność przed Panem, jak i ubóstwo zewnętrzne, prostotę i surowość życia. Ludźmi, którzy nie mają „psychologii książąt”. Ludźmi, którzy nie byliby żądnymi władzy, ale którzy byliby oblubieńcami Kościoła, nie oczekując na kolejną nominację. Ludźmi zdolnymi do czuwania nad powierzoną im owczarnią i troszczenia się o to wszystko, co ją utrzymuje w jedności: czuwania nad swoim ludem, zwracając uwagę na ewentualne zagrażające jemu niebezpieczeństwa, ale przede wszystkim, aby umocnić nadzieję: aby lud miał w sercu słońce i światło. Ludźmi zdolnymi do wspierania z miłością i cierpliwością działania Boga w jego ludzie. Miejsce biskupa aby był ze swym ludem jest potrójne: albo na przedzie, aby wskazywać drogę, albo w środku, aby utrzymywać go w jedności i neutralizować dezorientację, lub z tyłu, aby nikt nie pozostał w tyle, ale także i zasadniczo, ponieważ sama owczarnia ma swój węch, aby znaleźć nowe drogi.

Odważcie się być szczęśliwymi!

...wzywał Ojciec Święty wolontariuszy posługujących podczas ŚDM w Rio. Wśród 60 tys. młodych z całego świata było 165 Polaków. Warto zaznaczyć, że dwoje z nich właśnie podczas przygotowań do Dnia Młodzieży wzięła ślub. Na swoim już ostatnim spotkaniu w Rio de Janeiro Papież podziękował wolontariuszom za wkład w ŚDM. Przyznał, że nie mógł wrócić do Rzymu, nie podziękowawszy osobiście i serdecznie każdemu z nich za wykonaną pracę i poświęcenie, z jakim towarzyszyli, pomagali i posługiwali tysiącom młodych pielgrzymów.
Pochodząca z Polski wolontariuszka Wiktoria Katarzyna Czekaj podziękowała Franciszkowi za to, że wybrał „nasz piękny kraj, Polskę na miejsce kolejnego Światowego Dnia Młodzieży”. „Zawieziemy do Polski tą radosną nowinę” – zapewniła Wiktoria i wręczyła papieżowi biało-czerwoną koszulkę z napisem: Papież Franciszek.

Papież powiedział (pełny tekst przemówienia):
Bóg wzywa nas do decyzji definitywnych, wobec każdego ma swój plan: odkrycie Go, odpowiedzenie na swoje powołanie, to podążanie ku szczęśliwej realizacji samych siebie. Bóg wszystkich nas wzywa do świętości, do życia Jego życiem, ale ma On dla każdego odrębną drogę. (…) Ufam wam młodym i modlę się za was. Miejcie odwagę „płynąć pod prąd”. A więc odważcie się być szczęśliwymi. Nie lękajcie się tego, czego Bóg od was żąda! Warto powiedzieć Bogu „tak”. W Nim jest radość!

Pożegnanie Papieża

Opuszczając Brazylię Papież Franciszek podziękował swoim gospodarzom oraz młodym uczestnikom 28. ŚDM. Zapewnił, że wydarzenia i spotkania minionego tygodnia wpisały się na trwałe w jego pamięć i zamienią się w modlitwę. Ceremonia pożegnania odbyła się na międzynarodowym lotnisku Galeão w Rio de Janeiro z udziałem wiceprezydenta Michela Temera, który powiedział: „Papieżu Franciszku, na przyszły raz kiedy przyjedziesz do Brazylii, a będzie to w 2017, nie będzie potrzeby abyś stukał do drzwi, gdyż te drzwi pozostaną otwarte, zawsze jest tutaj miejsce dla Waszej Świątobliwości. Powiedziałeś, że Pan Bóg jest Brazylijczykiem. Przez ten tydzień, kiedy byłeś z nami, to Brazylia stała się rajem”.

Papież powiedział (pełny tekst przemówienia):
Wielu z was przybyło na tę pielgrzymkę jako uczniowie. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że wszyscy wyjeżdżacie teraz jako misjonarze. Poprzez wasze świadectwo radości i posługi sprawiacie, że rozkwita cywilizacja miłości. Waszym życiem udowadniacie, że warto poświęcać się dla wielkich ideałów, doceniać godność każdej istoty ludzkiej i postawić na Chrystusa i Jego Ewangelię.

Ten Papież wyjeżdża i mówi wam „do zobaczenia niebawem”, „niebawem” pełnym nostalgii i prosi was, byście nie zapominali o modlitwie za Niego. Ten Papież potrzebuje modlitwy was wszystkich. Serdecznie wszystkich ściskam. Niech was Bóg błogosławi!

Minipodsumowanie

W 28. ŚDM wzięło udział ok. 3 mln młodych ludzi z 180 krajów świata. Najwięcej młodzieży pochodziło z Brazylii, Argentyny, USA, Chile, Włoch, Wenezueli, Francji, Paragwaju, Peru, Meksyku i ok. 2 tys. z Polski. Wzięło w nim udział 664 biskupów, w tym 28 kardynałów, 7814 kapłanów i 631 diakonów. ŚDM wspomagało 60 tys. wolontariuszy z całego świata, w tym 165 Polaków.
Relacje dawało ok. 6 tys. dziennikarzy i innych pracowników mediów.
Około 300 biskupów wygłosiło katechezy w 27 językach. Na ŚDM składała się modlitwa w milczeniu, pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty, radość wspólnego świadectwa wiary, podejmowanie dojrzałych decyzji na całe życie – małżeństwa, drogi powołania kapłańskiego czy zakonnego.

Na podstawie: KAI, Radia Watykańskiego

Zobacz także:

Dzień szósty (27 lipca 2013)

To już przedostatni dzień ŚDM. Po Mszy z biskupami i spotkaniu ze światem Brazylii, pełne entuzjazmu i wzruszeń czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu. ... »

Dzień piąty (26 lipca 2013)

Sakrament spowiedzi, spotkanie z młodymi więźniami, obiad z przedstawicielami młodych, pamięć o dziadkach i Droga Krzyżowa – to kolejny dzień Papieża na ŚDM. ... »

Napisz komentarz

Pola z * muszą być wypełnione. Email pozostanie ukryty

Chcę otrzymać mailem nowe komentarze do tego artykułu

Najnowsze komentarze

Najnowsze komentarze

kasia:
Fantastyczne są te relacje, dziękujemy wam!

Czego pielgrzymi w Rio potrzebują najbardziej?

Niedziela Młodych

Franciszek na Twitterze

Polecamy

Rio w Polsce

Nasze serwisy