Archiwum | O nas |
Powrót do życia
Jeśli ktoś zapytałby mnie, księdza katolickiego, czy możemy w naszym życiu doświadczyć zmartwychwstania, odpowiedziałbym: Nie, nie można. Ale to wcale nie znaczy, że wiara w zmartwychwstanie jest błędem. Przeciwnie. »
Nowy numer

Słowo Naczelnego

Ostatnia prosta

Ks. Ireneusz Skubiś

Jesteśmy dzisiaj blisko osoby bł. Jana Pawła II. Minęła 9. rocznica jego śmierci. Pamiętam ten wieczór na Jasnej Górze, kiedy krótko po Apelu Jasnogórskim przyszła wiadomość, że przestało bić serce wielkiego Papieża. Wtedy nastąpiła ogromna cisza, a potem pojawiły się łzy – płakały ludzkie oczy, widzieliśmy to wszędzie; w całej Ojczyźnie, na Jasnej Górze, w Rzymie na Placu św. Piotra. ... »

Gdzie narodzi się Jezus?

Ks. Ireneusz Skubiś

Jest taki piękny zwyczaj w Polsce, że na Wigilię przyjeżdżamy do swojego rodzinnego domu. Nasz dom – to ten pierwszy, ten, w którym się urodziliśmy. W nim zastaliśmy swoich rodziców; oni z miłością patrzyli na nas, a my radośnie spoglądaliśmy na nich. Potem był czas dorastania; każdy zdobywał swoje nowe miejsce. Niektórzy z wiosek i miasteczek wyjeżdżali do dalekich miast, inni zostawali w miejscu urodzenia, ale gdy przychodziła Wigilia, ten święty wieczór, to zawsze byli razem ze swoimi najbliższymi. I tak bywa do dzisiejszego dnia. Wracają do swoich miast i wsi, do swoich siedzib – ludzie z Warszawy, Łodzi, Krakowa. ... »

Odnaleźć prawdę

Ks. Ireneusz Skubiś

Niedziela Środków Społecznego Przekazu przypada w tym roku na 15 września. Dziś szczególnie uzmysławiamy sobie, że media mogą służyć dziełu ewangelizacji i powinny wspomagać duszpasterzy w przekazywaniu nauki Kościoła współczesnemu człowiekowi. ... »

Z troski o przyszłość

Ks. Ireneusz Skubiś

Ojciec Święty Franciszek przybył 22 lipca do Rio de Janeiro na 28. Światowe Dni Młodzieży. Rio w tym czasie zajaśniało młodością. Papież Franciszek postawił przed wami, młodzi, znaczące pytanie, co zrobicie ze swoim życiem. Bo każdy z nas, niezależnie od tego, ile ma lat, ma jedno jedyne ziemskie życie i z tym życiem staniemy kiedyś przed Bogiem. ... »

Rio jaśnieje tęczą

Ks. Ireneusz Skubiś

„Chrystus was potrzebuje, aby do każdego zakątka ziemi dotarła Ewangelia zbawienia”. Tymi słowami zwracał się bł. Jan Paweł II do młodzieży świata, zgromadzonej na Jasnej Górze w 1991 r. podczas VI Światowych Dni Młodzieży. Chrystus ciebie potrzebuje. ... »

Świadkowie nie tylko wakacyjni

Ks. Ireneusz Skubiś

Zbliżają się wakacje. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić i prosić o to, byście podczas wakacyjnych dni byli świadkami wiary, czyli świadkami miłości Boga i bliźniego, tego wszystkiego, co w człowieku najlepsze. ... »

Być w środku życia

Ks. Ireneusz Skubiś

„W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie” (Rdz 3, 19) – mówi Pan Bóg do Pierwszych Rodziców, którzy zgrzeszyli i zostali wypędzeni z raju. ... »

Czas pragnień

Ks. Ireneusz Skubiś

Myśląc Ojczyzna

Ks. Ireneusz Skubiś

Pomnik, który żyje

Ks. Ireneusz Skubiś

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od lat buduje żywy pomnik Ojca Świętego bł. Jana Pawła II – przez system stypendialny pomaga zdobyć wykształcenie zdolnej, a ubogiej materialnie młodzieży. ... »

Najnowsze komentarze

DialogSercaMiłości:
Lenistwo i zaniedbanie to nasze ciągłe problemy, wraz z nadmiernym interesowaniem się wiadomościami ze świata, a szczególnie sensacjami. Nie zaniedbujmy naszych bliskich i otaczającej - bezpośrednio -rzeczywistości. Dbajmy o swoją pracę, powierzone zadania, ludzi, którą mamy wykonywać najlepiej, a nie interesujmy się pracą innych.

Sposób na czyściec
[Z s. Marie-Blandine Direz rozmawia Joanna Szubstarska]

Patronat

Nasze serwisy