Ekologia

Chrońmy nasz dom przed ogniem

Tematyka ochrony naszego wspólnego domu przed degradującym działaniem człowieka stała się jedną z naczelnych kwestii pontyfikatu papieża Franciszka. Dobitnym tego przykładem jest encyklika Laudato si’, w której Ojciec Święty przypomina nam o konieczności troski o planetę.

O tym, że kwestie ekologiczne będą dla papieża niezwykle ważne, można było się domyślić już od samego początku jego pontyfikatu. Przybranie przez kardynała Bergoglio imienia Franciszek, które odnosi się do św. Franciszka z Asyżu, który od wieków uchodzi za „opiekuna przyrody”, jasno wskazywało na to, jak będzie przebiegać droga tego pontyfikatu.

Ojciec Święty potwierdza to w encyklice Laudato si’, w której napisał: „Przyjąłem jego imię jako przewodnika i inspirację w chwili mojego wyboru na Biskupa Rzymu. Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością (...). Pokazał szczególną wrażliwość na Boże stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na swą radość, swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie. Był mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą i z samym sobą. Dostrzegamy w nim, do jakiego stopnia nierozerwalnie są połączone troska o naturę, sprawiedliwość wobec biednych, zaangażowanie społeczne i pokój wewnętrzny”.

Laudato si’ to swoisty przewodnik dla chrześcijanina na nowe czasy i nowe wyzwania. Z kart encykliki możemy jasno wyczytać, że naszym obowiązkiem jest zaufanie ogniowi Bożej miłości i pielęgnowanie tego żaru w sobie, przy jednoczesnym odrzuceniu ognia zniszczenia, nienawiści i wrogości. „Panie, bądź pochwalony przez naszego brata ogień,/ Którym rozświetlasz noc,/ A on jest piękny i radosny,/ Żarliwy i mocny” – przypomina słowa swojego patrona z Asyżu papież i dodaje: „Poprzez kult jesteśmy zachęceni do objęcia świata na innym poziomie. Woda, olej, ogień i kolory są przyjęte wraz z całą ich siłą symboliczną i włączają się w chwalenie Boga”. Papież przypomina o świetle, które daje wiara, i uczy nas, że religia nie może być spychana na boczny tor w dyskusji o stanie świata. Franciszek nie odrzuca nauki, filozofii i sztuki, ale przestrzega przed fałszywymi ideologiami, które zakłamują istotę rzeczy.

W jaki sposób odpowiednio postępować w codzienności, realizując polecenia papieża względem ognia?

– Nie rozpalaj ogniska w pobliżu lasów;

– Zawsze dogaszaj źródło ognia po skończonym ognisku;

– Nie wypalaj trawy;

– Nie wyrzucaj śmieci na trawę – zawsze tylko do kosza;

– Nie wyrzucaj niedopałków na ziemię;

– Pamiętaj o wyłączaniu z prądu urządzeń elektrycznych w domu.

Piotr Filipczyk

Niedziela Młodych 5/2021

Miesięcznik [7/2021]

Jezus kołem ratunkowym

Grudzień to czas podsumowań. Święta, koniec roku zawsze skłaniają do przemyśleń. Ale to także idealny czas na nowy początek. Przecież coś się kończy, a coś innego się zaczyna, prawda?

Czytaj PDF
Polecamy

Selfie smartfonem Boga

Smartfon jest pod ręką, w każdej chwili możesz zrobić sobie selfie – aby znów zobaczyć siebie. Ale czy to, co zobaczysz na wyświetlaczu, będzie prawdą o tobie?

Zobacz