Obudź marzenia!

Poczuj twórczą moc

Być może nigdy nie miałeś okazji przynależeć do zuchów bądź harcerzy i wskakiwanie w mundur wydaje ci się niemożliwe w tym wieku, spróbuję obalić ten mit razem ze Skautami Europy.

To właśnie Skauci Europy łączą w sobie umiłowanie do ojczyzny, świata i Boga. Żyją aktywnie i twórczo, kształtują swój charakter i biorą odpowiedzialność za młodszych w myśl zasady: „wychowanie młodych przez młodych”. Z nimi doświadczysz przygody i przyjaźni.

Tu się odnajdziesz

Nazywają się przewodniczki i wędrownicy, mają więcej niż 17 lat, na co dzień studiują bądź uczą się w szkołach średnich. W Federacji Skautingu Europejskiego prowadzą gromady, drużyny i ekipy.

Doświadczenie pracy w grupie i zarządzaniu nią zwykle zdobywa się w pracy zawodowej po trzydziestce, w skautingu zdobyć takie umiejętności możesz przed dwudziestką. Przewodniczki tworzą tzw. ogniska, a wędrownicy kręgi. W takich grupach 10-, 20-osobowych wyruszają w Polskę lub Europę, by poznawać nowe zakątki i nowych ludzi, przeżywając niezapomniane przygody na łonie przyrody. Na co dzień w swoich miejscowościach spotykają się, by wymienić poglądy, pograć w piłkę, zorganizować tańce lub bardziej ambitnie – zorganizować wieczór filmowy albo samemu takowy film nakręcić. Takie wspólne spotkania inspirują, dodają odwagi i entuzjazmu w działaniu i tworzeniu. Skauci są też tam, gdzie potrzebna jest szczególna pomoc, np. wśród powodzian.

Skauting to pewna formacja grupowa, ale też okazja do indywidualnej formacji chrześcijańskiej. Tak, tak, skauting to okazja do odkrycia w sobie roli męża, żony, matki, ojca, to odkrywanie roli duchowej lub świeckiej. Specjalizuje się w tym zwłaszcza gałąź czerwona.

Zostaw świat lepszym

– Jeśli masz w sobie pedagogiczne zacięcie i lubisz angażować się w imię dobrych idei, przygoda ze skautingiem może być dla ciebie. Tu masz możliwość wpływania na rzeczywistość wokół siebie i naprawiania świata – przekonuje Zbigniew Minda HM.

Brak doświadczenia harcerskiego czy skautingowego do tej pory nie musi być przeszkodą. Zbigniew Minda zapewnia, że każdy, komu bliska jest idea skautingu i pragnie się w nią zaangażować, otrzyma odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i wszelkie potrzebne wsparcie. Uważa też – podobnie jak Robert Baden-Powell, który zakładał ponad sto lat temu pierwsze grupy skautów, że młodzieży warto zaufać. Pewnie wiecie, jak z tym jest. Jeśli ktoś pokłada w nas nadzieję, nie chcemy go zawieść. Raczej chętnie się zaangażujemy i weźmiemy za siebie i innych odpowiedzialność. Zatem, jeśli masz ochotę do działania, twórczego decydowania, sprawdzenia się, możesz to zrobić wśród Skautów Europy. Tu przeżyjesz pasjonującą przygodę, odkryjesz wartości, dla których warto żyć.

Symbole Skautów Europy

Sztandar przypomina Zbawiciela, który przeprowadził nas z cienia śmierci do światła życia wiecznego. Dlatego jest najważniejszym symbolem honoru całej Federacji. Na ten sam sztandar składają przyrzeczenie wszyscy skauci Federacji Skautingu Europejskiego z całej Europy. Wyglądem przypomina sztandar, który powiewał kiedyś na czele wojsk chrześcijańskich, idących w wyprawie krzyżowej. Jest to jedyny sztandar dozwolony w Stowarzyszeniu.

Wygląd sztandaru: Sztandar ma formę kwadratu o wymiarach 90 x 90 cm, podzielonego pionowo na czarną oraz białą połowę, przy czym biała jest bliżej drzewca. Na środku jest umieszczony krzyż FSE o wymiarach 50 x 50 cm. Na sztandarze nie wolno umieszczać innych symboli ani żadnych napisów. Sztandar jest przymocowany do drzewca taśmami w kolorze białym. Drzewiec ma 2,10 m długości i jest zakończony metalową lub drewnianą lilijką o wysokości 21 cm. Sztandary używane przez wędrowników mogą mieć zamiast lilijki zakończenie w kształcie laski wędrownika.

Krzyż: Czerwony ośmioramienny krzyż św. Jana Jerozolimskiego ze złotożółtą lilijką. Przypomina Chrystusa, który jest dla nas „Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14, 6). Osiem ramion krzyża zaś symbolizuje Osiem błogosławieństw z Kazania na górze (Mt 5, 1-12).

Na starych mapach lilijką oznaczano północ, czyli pokazuje nam kierunek, którego należy się trzymać. W heraldyce jest symbolem czystości, która jest jedną z cnót harcerskich.

Fakty historyczne

Ruch skautowy opiera się na pedagogice Baden-Powella (1907).

Ruch skautingu katolickiego został stworzony w Belgii i Francji przez jezuitę o. Jakuba Sevina na podstawie założeń Baden-Powella (1920).

Jednoczy młodych z różnych krajów Europy, wszędzie obowiązują te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogika, powołane przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpie z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski.

Dostarcza każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Uczy przez działanie.

Istnieje w 20 krajach Europy, skupia organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne.

Kultywuje miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r.

W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.

Organizują międzynarodowe zloty skautowe Eurojam (w tym roku we Francji) oraz wielkie wędrówki przewodniczek i wędrowników Euromoot.

Informacje

Jeśli szukasz jednostki Skautów Europy (chcesz zapisać siebie/syna/córkę/...), najlepiej sprawdź, gdzie działa – przy jednostkach często podane są dane kontaktowe. Możesz też napisać do biura Skautów Europy: biuro@skauci-europy.pl, na pewno otrzymasz poszukiwane informacje.

Jeśli chcesz, żeby w twoim miejscu zamieszkania powstała jednostka Skautów Europy, polecamy kontakt pod adresami: bluszcz@skauci-europy.pl (dla dziewcząt) i puszcza@skauci-europy.pl (dla chłopców).

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, 02-366 Warszawa, tel./fax: (48) 22 822 32 29, www.skauci-europy.pl

Beata Włoga

Niedziela Młodych 29/2014

Miesięcznik [7/2021]

Jezus kołem ratunkowym

Grudzień to czas podsumowań. Święta, koniec roku zawsze skłaniają do przemyśleń. Ale to także idealny czas na nowy początek. Przecież coś się kończy, a coś innego się zaczyna, prawda?

Czytaj PDF
Polecamy

Selfie smartfonem Boga

Smartfon jest pod ręką, w każdej chwili możesz zrobić sobie selfie – aby znów zobaczyć siebie. Ale czy to, co zobaczysz na wyświetlaczu, będzie prawdą o tobie?

Zobacz